Výchovný poradce

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Výchovný poradce: Mgr. Jana Neumannová

Úřední hodiny VP

po, út, St, Čt, Pá: 7.20 – 7.55

úterý, středa 9.55 - 10.40

čtvrtek 13,30 - 15.00

V odpoledních hodinách dle domluvy

Email:   Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript


 
Vážení rodiče, už se Vaše dítě rozhodlo, kterou střední školu bude studovat ?                     Chcete získat ucelené informace o možnostech studia na středních školách a o uplatnění absolventů na trhu práce ?

Doporučujeme navštívit

1) Burza práce a vzdělání 2018

Prezentační výstava nejvýznamnějších zaměstnavatelů Olomouckého kraje a spolupracujících středních a vysokých škol.

 ČTVRTEK 4. ŘÍJNA 2018 OD 9 DO 17 HOD.
DŮM KULTURY ŠUMPERK, FIALOVA 3

Dozvíte se: které profese jsou a budou žádané
• jaké obory se vyplatí studovat
• které firmy hledají zaměstnance
• nabídky stipendií

 

 


2) SCHOLARIS

Přehlídka středních škol v Šumperku, jejímž cílem je poskytnout informace o SŠ, učilištích a o situaci na trhu práce v okrese.
Získáte tak informace o studiu na SŠ pro školní rok 2019/2020, přehled studijních a učebních oborů, informace o přijímacím řízení,...
Kdy?:  úterý 6.listopadu 2018  v 8.00 - 17.00 hodin
Kde?: Gymnázium Šumperk, Masarykovo nám. 8

Postup při přijímacím řízení 

Žáci nahlásí výchovné poradkyni obory a střední školy, na které se chtějí hlásit do 31. ledna 2019.

Mají možnost jen 2 přihlášek. (2 přihlášky  na různé školy, nebo na 2 obory v rámci jedné školy) Na prvním místě budou mít školu, o kterou budou mít větší zájem a tam také budou vykonávat přijímací zkoušku v prvním termínu – to je 12.4.2019. Přijímací test na druhou školu bude v pondělí 15.4.2019. Pokud se žák hlásí na školu, která je zakončena výučním listem, pak nebude dělat žádné přijímací zkoušky.

Formuláře přihlášek na střední školy s vyplněnou klasifikací  a potvrzením ředitele školy dostanou žáci naší školy začátkem února od výchovné poradkyně. Přihláška musí být podepsána jak žákem, tak jeho zákonným zástupcem. Pokud je třeba, doplní potvrzení lékaře, případně dodá diplomy ze soutěží.   

 Přihlášky pro první kolo odevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy do 1. 3. 2019. Do tohoto termínu musí být přihláška zaregistrována na příslušných středních školách. V případě, že uchazeč podává přihlášku do oborů vzdělání s talentovou zkouškou, je termín odevzdání přihlášky již do 30. listopadu 2018.

Odevzdání vyplněných a  potvrzených přihlášek ředitelům vybraných škol zajistí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče.

Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení zasílá ředitel školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy do tří dnů jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí. Seznam přijatých se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup (internet)- zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Pokud se přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel seznam přijatých uchazečů a nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit, se ukládá po dobu 5 pracovních dní, pak je považováno za doručené.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Uchazeč musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole zápisovým lístkem. Zápisový lístek= potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru dané školy.

Zápisový lístek žák obdrží na základní škole do 15. března 2019.                                                                                                             Svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí, a to nejpozdějí do 10 pracovních dnů od dne oznámení rozhodnutí.  Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit ZL na škole, kde byl přijat na základě odvolání.

V případě dotazů a nejasností piště na Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript . Změny informací a aktuality o přijímacím řízení jsou zveřejňovány na www.bozenka.cz v sekci Výchovný poradce. Obory a školy mohou žáci vybírat z Atlasu školství, který obdrží každý žák, nebo z internetových stránek www.atlasskolstvi.cz, Další užitečné www https://www.kr-olomoucky.cz/prijimaci-rizeni-cl-503.html