Výchovný poradce

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Výchovný poradce: Mgr. Jana Neumannová

Úřední hodiny VP

Út, St, Čt, Pá: 7.15 – 7.55

Po 11.40 - 12.25, út 7.55-8.40, čt 9.55 - 10.40    pá 8.50-9.35

V odpoledních hodinách dle domluvy

každý čtvrtek 13.30 - 15.00

Email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo  Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

 

 
Vážení rodiče, už se Vaše dítě rozhodlo, kterou střední školu bude studovat ?

Chcete získat ucelené informace o možnostech studia na středních školách a o uplatnění absolventů na trhu práce ?

Přijďte na

 

Setkání rodičů žáků 9. tříd s pracovníky IPS pro volbu a změnu povolání

 

V pondělí 29. 1. 2018 od 16:00 hodin v budově v budově Úřadu práce ČR, KrP Olomouc, Kontaktního pracoviště Šumperk, M.R. Štefánika 1059/20, přízemí, dveře č. 132 – v prostorách Informačního a poradenského střediska pro volbu a změnu povolání.

 

V průběhu setkání budete informováni :

 

·        o situaci na trhu práce a možnostech uplatnění absolventů na trhu práce

·        o oborech vyučovaných na středních školách okresu Šumperk a okolních okresů

·        o podmínkách přijímacího řízení na jednotlivé školy

·        o Podpoře polytechnického vzdělávání a řemesel v Olomouckém kraji – stipendia

·         o projektu na Podporu učňovského školství – Učte se za peníze

            

                 

N Á V R A T K A

 

Potvrzuji předběžný zájem rodičů o setkání

      dostaví se jeden z rodičů                                                 dostaví se oba rodiče

 

Podpis zákonného zástupce : …………………………………………………

 

Vyplněnou návratku, prosím, odevzdejte nejpozději 24. 1. 2018 třídnímu učiteli/učitelce


 

 Postup při přijímacím řízení 


Žáci nahlásí výchovné poradkyni obory a střední školy, na které se chtějí hlásit do 25. ledna 2018.

Mají možnost jen 2 přihlášek. (2 přihlášky  na různé školy, nebo na 2 obory v rámci jedné školy) Na prvním místě budou mít školu, o kterou budou mít větší zájem a tam také budou vykonávat přijímací zkoušku v prvním termínu – to je 12.4.2018. Přijímací test na druhou školu bude 16.4.2018. . Pokud se žák hlásí na školu, která je zakončena výučním listem, pak nebude dělat žádné přijímací zkoušky

Formuláře přihlášek na střední školy s vyplněnou klasifikací  a potvrzením ředitele školy dostanou žáci naší školy začátkem února od výchovné poradkyně. Přihláška musí být podepsána jak žákem, tak jeho zákonným zástupcem. Pokud je třeba, doplní potvrzení lékaře, případně dodá diplomy ze soutěží.   

 Přihlášky pro první kolo odevzdá zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli příslušné střední školy do 1. 3. 2018.

Do tohoto termínu musí být přihláška zaregistrována na příslušných středních školách.

Odevzdání vyplněných a  potvrzených přihlášek ředitelům vybraných škol zajistí uchazeč nebo zákonný zástupce uchazeče.

Pozvánku k přijímací zkoušce pro první kolo přijímacího řízení zasílá ředitel školy 14 dní před termínem konání přijímací zkoušky.

Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy do tří dnů jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů a nepřijatým uchazečům odešle rozhodnutí o nepřijetí. Seznam přijatých se zveřejňuje na veřejně přístupném místě ve škole a způsobem umožňující dálkový přístup (internet)- zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí za oznámená.

Pokud se přijímací zkouška nekoná, zveřejní ředitel seznam přijatých uchazečů a nepřijatým odešle rozhodnutí o nepřijetí. Rozhodnutí o nepřijetí, které nelze doručit, se ukládá po dobu 5 pracovních dní, pak je považováno za doručené.

Odvolání uchazeče proti rozhodnutí ředitele lze podat ve lhůtě 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí.

Uchazeč musí po oznámení rozhodnutí potvrdit úmysl vzdělávat se v dané střední škole zápisovým lístkem. Zápisový lístek= potvrzení úmyslu uchazeče stát se žákem příslušného oboru dané školy.

Zápisový lístek žák obdrží na základní škole do 15. března 2018.                                                                                                             Svůj úmysl vzdělávat se na dané střední škole potvrdí uchazeč odevzdáním zápisového lístku řediteli střední školy, který rozhodl o jeho přijetí, a to nejpozdějí do 10 pracovních dnů od dne oznámení rozhodnutí.  Nepotvrdí-li uchazeč odevzdáním zápisového lístku úmysl vzdělávat se ve střední škole, zanikají posledním dnem lhůty právní účinky rozhodnutí o přijetí tohoto uchazeče ke vzdělávání v dané střední škole. Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, to neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit ZL na škole, kde byl přijat na základě odvolání.