Jaroslav Vít

Napsal uživatel Jaroslav Vít Čtvrtek, 05 Září 2013 18:12

Tisk

Zdravím všechny své studentky a studentíky ve školním roce 2018/2019!

Většinu informací k dějepisu vám podám v úvodních hodinách, tak jen krátce. Na blogu každého ročníku budou zveřejňovány aktuální informace pro studenty příslušného ročníku (PS, termíny a témata písemek, akce atd.). V letošním školním roce se budeme seznamovat s novým systémem Edupage, tak snad to bude fungovat stejně a líp než Školaonline. Věřím, že půjde zadávat informace o tématech písemek, postupně by tak blog mohl být jen pro akce, které nejde "napasovat" do infosystému školy, tedy exkurze, zadání projektů atd.

Během roku pořádám pro žáky mnohé akce (exkurze, soutěže,...), pokud se budete chtít podívat na fotky či videa, zde jsou odkazy na moje účty, kde vše zveřejňuji: fotogalerie videogalerie

Termín konzultací bude každý čtvrtek do 15.00 hodin. Jaroslav Vít, váš preceptor historie.

6. ročník

7. ročník

8. ročník

9. ročník

naše třída 6.A

Jerryho potlach

Na základě zkušeností z předchozích let a reakcí na systém hodnocení v hodinách dějepisu chci sdělit následující:

a) Dokument o systému hodnocení je zveřejněn přímo zde, na hlavní stránce. Přestože jsou žáci s ním seznámeni na počátku školního roku , potkával jsem se s jeho "neznalostí". Tímto to považuji za vyřízené...

b) Do ŽK budu psát jak počet získaných bodů, tak i odvozenou známku (ta bude u mého podpisu). Klasifikaci rozhodně neskrývám, můžete ji nastudovat dle přiloženého návodu...

čtvrtletní práce: 25-22 bodů - výborně, 21-17 bodů - chvalitebně, 16-10 bodů - dobře, 9-5 bodů- dostatečně, 4-0 bodů - nedostatečně

testy: 6 bodů - výborně, 5 bodů - chvalitebně, 4-3 body - dobře, 2 body - dostatečně, 1-0 bodů - nedostatečně

historický přehled: 10-9 bodů - výborně, 8-7 bodů - chvalitebně, 6-4 body - dobře, 3-2 body - dostatečně, 1-0 bodů - nedostatečně

Upozorňuji však, že pro konečnou známku je důležitý celkový součet bodů, nikoliv aritmetický průměr známek!!!

c) Hodnocení je vždy výsledkem za celé pololetí, přesto se s aktivitami, které můžou přinést body a vylepšit celkový výsledek, roztrhl pytel vždy až s posledním týdnem. Abych tomu předešel a hodnocení zůstalo férové, stanovuji hranici 3 bodů jako tu, kdy bude možné si něco nachystat a výsledek tím zlepšit (Příklad: na dvojku je potřeba získat 65 bodů, kdo tedy bude mít bodů 62, jsem ochoten se ještě bavit, nižší bodový zisk znamená trojku na vysvědčení). Za aktivity jsem rád, ale v průběhu celého roku, takže podmínky říkám předem, to abychom se potom na sebe nemračili...

                                                            Základní škola Zábřeh, Boženy Němcové 1503/15, okres Šumperk

Klasifikační pravidla v dějepisu - kreditní (bodový) systém

Milí studentíci, předkládám vám způsob hodnocení v mých hodinách dějepisu. Asi se ptáte proč, co je to za blbost – nějaký body (!), vždyť „klasika“ byla v pohodě. Pokusím se vás přesvědčit o opaku.

Zásadní výhodou nového systému bude jednoznačně PŘEHLEDNOST. Budete vědět, co vás během pololetí čeká (jaká forma zkoušení či testů a v jakém množství), na jakém jste bodovém stavu (sčítat snad umíte všichni) a jaká známka vám vychází.

Zcela jednoznačně bude odlišena část povinná od části nadstavbové. Hodnotící tabulka bude počítat s body z povinné části. Nadstavbová část je, již podle názvu, něco navíc  Ti, kteří si dějepis jen odsedí, zde nezískají nic. Šanci zde ale dostanou ti mnozí z vás, které dějepis baví a chtějí se ho aktivně zúčastnit. Seznámíte se s aktivitami, které vám přinesou kredity navíc a vy si budete moci své celkové „skóre“ vylepšovat.

 

Povinná část (maximální počet kreditů – 100)

Základní kámen celého systému. Předkládám seznam dílčích hodnocení, jejich četnost během pololetí a možný maximální zisk v kreditech:

-          čtvrtletní práce        2x                           2x25 kreditů                                          50

-          testové baterie          5x                           5x6 kreditů                                            30

-          historický přehled    2x                           2x10 kreditů                                           20

celkem:   100

 Nadstavbová část (body neomezeny)

Bude mít prozatím tři okruhy, ale zde se nebráním novým podnětům, které sem lze následně zapracovat.

-       aktivita v hodinách - rychle a dobře splněný úkol, aktivní přístup v hodině - jen místo malé jedničky bude jeden bod, místo velké jedničky z atlasové křížovky budou body tři atd. 

-          referáty – dle kvality v rozsahu 0-5 kreditů. Zde budu ovšem náročný, něco neuměle staženého z internetu rázně odmítám. Maximum získá jen špičkový projekt (nosné téma, multimediální zpracování, papírový výstup, …). Podmínky upřesním ústně.

 

Hodnotící tabulka:                            100 – 85                  výborně

                                                               84 – 65                    chvalitebně

                                                               64 – 40                    dobře

                                                               39 – 20                    dostatečně

                                                               19 – 0                      nedostatečně

 

Doufám, že předchozí řádky vás přesvědčily o převážných výhodách mého systému hodnocení. Berte to, prosím, jako krok k průhlednosti hodnocení, za pobídku k vlastní iniciativě. Myslím si, že je to jednoznačně krok správným směrem.

Jaroslav Vít, váš preceptor historie