Adéla Jeřábková

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

 Omlouvání absence:

1. zákonný zástupce žáka informuje třídního učitele o důvodu a předpokládané době nepřítomnosti žáka ve škole neprodleně telefonicky (sms, prostřednictvím Školy OnLine)

2. při návratu žáka do školy sdělí zákonný zástupce důvody a délku jeho nepřítomnosti prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce, omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy.