Adéla Jeřábková

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

  

ČESKÝ JAZYK: 
  • Tvarosloví - slovní druhy, podstatná jména, přídavná jména, zájmena
  • Sloh a jazyková komunikace: vypravování
LITERATURA:
  • Téma: člověk a technika
Veškeré informace související s výukou najdete v systému https://www.skolaonline.cz/

Co nás čeká:  

  • 15. 6. Výlet laser aréna a lanové centrum Olomouc - vybírám 355,- Kč, cestu si děti hradí samy. 
  • sraz: 7:30 na vlakovém nádraží v Zábřehu, odjezd 7:48
  • předpokládaný návrat: 16:10, výlet konči na vlak. nádraží v Zábřehu
  • s sebou: sportovní oblečení a obuv, jídlo a pití na celý den, kapesné dle uvážení
  • 27. 6. přespání ve škole               

Doučování z ČJ pro 7.C: bude probíhat každou středu od 7:00 do 7:45 hod ve třídě 7.C

Kondiční cvičení: každý čt od 14 do 15 hod.

Florbal: každé po od 14.35 do 15.30 hod.

Omlouvání absence:

1. zákonný zástupce žáka informuje třídního učitele o důvodu a předpokládané době nepřítomnosti žáka ve škole neprodleně telefonicky (sms, prostřednictvím Školy OnLine)

2. při návratu žáka do školy sdělí zákonný zástupce důvody a délku jeho nepřítomnosti prostřednictvím omluvného listu v žákovské knížce, omluvenku předloží žák třídnímu učiteli ihned po návratu do školy.