Historie školy

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Naše školaZákladní škola na ulici Boženy Němcové v Zábřehu na Moravě byla vybudována v první polovině 60. let minulého století Pozemními stavbami Olomouc jako škola pavilónového typu. Je umístěna v klidné části města vedle Sadů Petra Bezruče obklopena bujnou vegetací.

 Sestává se ze sedmi pavilónů, které slouží žákům města i blízkého okolí. Školní areál byl slavnostně předán do provozu k 1. září 1966. Postupně byla škola doplňována inventářem, který splňoval podmínky a požadavky na moderní pojetí výchovy a vzdělávání.

Za účinné pomoci městských a okresních úřadů se stala vzápětí jednoui z nejmodernějších škol v podhůří Jeseníků. Složení pedagogického sboru napomohlo rychle prosadit dobré jméno školy, což dnes dokazují studijní výsledky žáků, jejich umístění v různých soutěžích a v přijímacím řízení na střední školy.Naše škola

  V průběhu let postupně docházelo k profilaci školy, která nabízela a nabízí širokou paletu vzdělávacího a sportovního vyžití žáků díky solidní vybavenosti tělocvičných prostor a kabinetů. Škola totižuskutečnila za přispění rodičovské veřejnosti a podpory z ústředí tělovýchovných orgánů v Praze zásadní krok k realizaci sportovních tříd, které na škole existují od roku 1976. V následujícím roce byla prvedena přístavba 2. tělocvičny s japexovým povrchem a v poschodí pak gymnastický sál s posilovnou. V průběhu let se tedy odborná sportovní příprava žáků přenesla, dle požadavků rodičovské veřejnosti, do sféry lehké atletiky, sportovní gymnastiky a přípravy fotbalového mládí. Esteticky působivé tělocvičny využívají denně žáci a v podvečerních hodinách i sportovně založení spoluobčané Zábřeha.

Odbornou stránku vzdělávání poskytují dobře vybavené kabinety a pracovny chemie, fyziky, přírodopisu, kde byla vytvořena pěkná mineralogická sbírka. Oblast estetické výchovy žáků zajišťují učebny výtvarné výchovy, kde najdeme i tiskařský lis na grafické techniky a učebna hudební výchovy, kde se na vybavení podíleli tehdejší sponzoři školy - MEZ Zábřeh a Perla Zábřeh. K chloubě školy bezesporu patří dvě počítačové učebny, které byly instalovány ve správním pavilónu školy od roku 1999.
Kabinety v jednotlivých pavilónech jsou vybaveny standardní audiovizuální technikou, která je určena především pro jazykovou výuku. Díky složení ped. sboru je možné zajisti výuku anglického, německého, francouzského a ruského jazyka. Různorodé studijní materiály a knižní tituly najdou žáci i učitelé ve školní knihovně.
V červnu roku 2013 Rada města Zábřeha rozhodla, že se do 7. pavilonu školy přestěhuje DDM Krasohled Zábřeh. Škola se tedy o jeden pavilon zmenšila, což mělo za následek zrušení některých odborných učeben a značné přesuny tříd, kabinetů a dalšího.
 Spokojenost většiny žáků dotváří i moderně zařízená školní jídelna, která nabízí strávníkům jídelníček se dvěma jídly, která splňují hlediska pestré a zdravé výživy.
Pro úplnost podáváme přehled ředitelů školy, kteří vedli v uplynulé historii školu:
František Jurásek
Jaroslav Farník
dr. Miloslav Tempír
Mgr. Bohumil Molek
Mgr. Jiří Štopl