Školní psycholog

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

ŠKOLNÍ PSYCHOLOŽKA: Mgr. Markéta Pavelková 

 

e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
tel.: 734 510 594
 
 
Přítomnost ve škole:
pondělí 8:00 - 17:00
úterý 7.15 - 15:15
čtvrtek 8:00 - 16:00
Po domluvě i v jiné hodiny a dny.
AKTUÁLNĚ: v prosinci konzultace upraveny z důvodu kariérního poradenství, aktuálně jsou pouze omezené možnosti na rezervaci konzultace, proto prosím vždy o domluvu předem na konkrétním termínu (e-mailem či telefonem) 

Konzultaci je lépe si předem domluvit, abych na vás měla čas (osobně, telefonem, e-mailem). 

Ve středu a pátek jsem ve škole podle potřeby, většinou nemám prostor pro individuální konzultace, pokud se tak nedomluvíme. Případné aktuální změny budou zveřejněny zde na webu a na dveřích pracovny. 

 

hnědý pavilon, přízemí, dveře č. 7
(mezi kuchyňkou a multimediální učebnou)


___________________________________________________________________________________________________________ 

Činnost školního psychologa

Psycholog pomáhá žákům, rodičům i pedagogům při řešení a zvládání výchovných, výukových i vztahových problémů. Věnuje se jednotlivcům a poskytuje jim bezplatné konzultace a poradenství. Pracuje také s třídními kolektivy, pomáhá zlepšit atmosféru, vztahy ve třídách i ve škole, a podílí se na prevenci negativních jevů jako jsou šikana, záškoláctví, závislosti aj. a 


Žáci
mohou psycholožku vyhledat, když mají jakékoliv problémy, se kterými by se chtěli svěřit a pomoct s jejich řešením. Může se jednat o potíže s učením, chováním, problémy se spolužáky, když se ve třídě necítí dobře, trápí je tréma, strach, smutek, když mají problémy doma nebo se ocitnou v krizové situaci. 

Psycholožka je zde také pro rodiče, kterým nabízí možnost konzultací a poradenství ohledně výchovných, výukových či jiných obtíží týkajících se žáka a jejich rodiny. 

Psycholožka je k dispozici také učitelům, a to zejména v rovině metodické podpory, konzultací k jejich práci s jednotlivými žáky i s třídními kolektivy a dalších potřeb. 

 

Školní psycholog je vázán mlčenlivostí. Informace získané z rozhovorů jsou důvěrné a nejsou bez vědomí a svolení poskytovány dalším osobám. S citlivými údaji zachází v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů.