Úkoly a cíle výchovné práce

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Školní družina
Hlavním úkolem výchovné práce ve školní družině je zabezpečení odpočinku, pohody a rekreace dětí. Školní družina není pokračováním školního vyučování. Činnost je přitažlivá a zajímavá. Nejrozšířenější oblastí je vytvoření předpokladů pro volnou spontánní činnost dětí.
Školní družina svou funkcí v péči o děti v době mimo vyučování vyplňuje různými odpočinkovými, zájmovými, rekreačními a sportovními činnostmi. Myslí se i na dobu pro přípravu domácích úkolů, které si mohou děti udělat, ale až po 15. hodině. Příprava není povinná..
Hry a spontánní činnost ve školní družině jsou rušnější, dochází tak k relaxaci dětí po soustředění ve vyučování.Naše školní družina má vyhrazeny prostory, které umožňují společnou činnost, prostory, jež splňují podmínky podnětnosti, navozují kreativitu a dávají příležitost k seberealizaci – školní hřiště, učebnu informatiky, tělocvičnu, hudební třídu.
Ve školní družině utváříme a upevňujeme kamarádské vztahy mezi dětmi, prosazujeme slušnost a ohleduplnost, aktivitu a tvořivost, dodržujeme hygienické návyky a zásady bezpečnosti při pobytu ve školní družině a venku.
Obecným cílem pro naši školní družinu je výchova všestranně harmonicky rozvinutého člověka. Klademe důraz na utváření zdravé osobnosti odolné vůči negativním vlivům. Naším cílem je aktivizovat děti, prohlubovat jejich znalosti a prostřednictvím zajímavých činností rozvíjet jejich osobnost.
Školní družina podporuje zdravý vývoj dítěte a napomáhá rozvoji a uspokojování jeho biologických potřeb. Podporuje aktivní způsob života, rozvíjí dětskou tvořivost, usměrňuje agresivitu, rozvíjí řečové a pohybové dovednosti.
Školní klub
Hlavním úkolem výchovné práce ve školním klubu je zabezpečení odpočinku, pohody a rekreace dětí. ŠK je po většinu času organizován v kroužcích, kam se mohou hlásit všichni žáci školy. Kroužky jsou vedeny kvalifikovanými pedagogy a jejich zaměření uspokojí všechny potřeby žáků. Kroužky jsou sportovní, umělecké, zábavné. Kromě toho je ve ŠK vyhrazen i čas na volnou činnost, což se děje hlavně v ranních hodinách před vyučováním a v čase ihned po skončení vyučování žáků.