Pravidla ŠD

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

 

Pravidla pobytu žáků ve školní družině

Stručný řád školní družiny

1. Žáky školní družiny se stanou žáci po odevzdání vyplněného zápisního lístku podepsaného rodiči a po rozhodnutí ředitele školy.
2. Dodržují dobu pobytu ve školní družině podle záznamu rodičů.
3. Docházka do školní družiny je pro zapsané žáky povinná.
4. Žáci se řídí pokyny vychovatelek, po celou dobu pobytu ve školní družině pro ně platí školní řád a řád školní družiny
5. S inventářem her a zařízením družiny zachází žák opatrně, aby nic nepoškodil.
6. Vypůjčené hry před vrácením urovná a překontroluje.
7. Před odchodem domů zkontroluje, zda nic nezapomněl a zanechá po sobě pořádek.
8. Odchody žáků ze školní družiny dětem oznamuje vychovatelka.
9. Při vycházkách a pobytu venku se žáci chovají slušně, ukázněně, dodržují pravidla pro chodce, dbají pokynů vychovatelek.

 

 

 

Pravidla soužití ve školní družině

Pravidla soužití ve třídě školní družiny stanovená postupně od začátku školního roku. Podle přání a návrhu dětí se mohou měnit a doplňovat.

1. Ve třídě a na chodbě před školní družinou se neběhá (abychom neublížili sobě a ostatním dětem ).
2. Ve třídě, v šatně, na chodbách nekřičíme (abychom šetřili zdraví svoje i ostatních dětí a nerušili se navzájem při hrách).
3. Spory mezi sebou neřešíme rukama, ale slovem a přátelskou dohodou (abychom si neubližovali).
4. Pokud sami na něco nestačíme, požádáme o pomoc nejprve kamarády a potom dospělou osobu (učíme se samostatnosti a pomáhat si navzájem).
5. Neničíme kamarádovi úmyslně hru ani práci (vážíme si všeho, co druhý vytvoří).
6. Umíme vyhrávat, ale i prohrávat (nepovyšujeme se a neponižujeme ostatní ).
7. Nemluvíme hrubě (jsme slušné děti).
8. Nebereme si nic, co nám nepatří (co není naše je cizí a brát si cizí věci je krádež).
9. Budeme k sobě ohleduplní.
10. Budeme si po sobě uklízet věci a hračky (chceme mít ve třídě pořádek).
11. Bez dovolení neopouštíme třídu (vždy nahlásíme, kam jdeme a proč).