Písnička zpívala na Zlaté lyře v Šumperku...

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

... a soutěžila v Uničově, kde získala stříbrné pásmo.
V pátek 20. 4. 2018 se sbor Písnička zúčastnil regionální soutěžní přehlídky v Uničově
Opět společnými silami se sborečkem Slavík si děti vyzpívaly stříbrné pásmo. Zpívání si děti užily stejně jako nádherné téměř letní počasí. Po soutěžním vystoupení se děti občerstvily na náměstí výbornou zmrzlinou a po napínavém vyhlášení výsledků a popovídání sbormistrů s porotou se všichni spokojeně vraceli do Zábřehu na oběd. Všem zúčastněným zpěváčkům patří poděkování. 
V sobotu 28. 4. 2018 se Písnička po roce opět vydala na již tradiční přehlídku sborů Zlatá lyra v Šumperku. V prostorách klášterního kostela Zvěstování panny Marie při zdravotní škole v Šumperku se od rána toho dne konaly po sobě čtyři koncerty, na nichž se představily postupně sbory ze školek a škol z blízkého okolí. Festival je již známý svoji vlídnou atmosférou a také vlídnou odbornou porotou. Celá léta jej pořádá dětský pěvecký sbor Motýli. Do našeho repertoáru letos patřily písně: Do-re-mi (píseň z muzikálu), Hodinářský krámek, Sedmikrásky, Teče voda a Fordka a lordka. Vážená porota opět nešetřila chválou na naše zpívání, která se nám velmi vydařilo a předčilo dle ohlasů i zpívání z Uničova.  Děti si přijela poslechnout i část rodičů. Všichni odjížděli se závěrečnou písní na rtech – Stojí hruška v širém poli, zpívanou za vydatného houslového doprovodu z řad pořadatelského sboru Motýli, všemi sbory dohromady.