Čteme dětem v Zábřehu

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Naše škola se  letos už posedmé  zapojila ve spolupráci s MŠ Strejcova do celorepublikové kampaně "Celé Česko čte dětem". Jde o projekt zaměřený na podporu čtenářské gramotnosti dětí a mládeže, na propagaci hodnotné literatury a na budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení.
Letošní kampaň vyvrcholila v úterý 3. 4. 2018 společným čtením dětí zábřežských škol a zábřežských osobností v kině Retro. Zde děti ze 3.A naší školy četly a zdramatizovaly kapitolu z knihy Františka Nepila Já, Baryk. Obecenstvo složené z dětí MŠ a 1. tříd všech zábřežských škol naše čtenáře a herce (Gabrielu Applovou, Adrianu Lolkovou, Ivu Chlumskou, Elišku Nejezchlebovou, Jana Bubeníčka a Vojtěcha Opravila) po právu odměnilo dlouhým potleskem.
Součástí programu v kině bylo i vyhlášení výsledků výtvarné soutěže na téma „Psí život“.
Z naší školy byla v kategorii 1. stupeň ZŠ oceněna Nora Vavrušková ze třídy 3.A.