Všestary

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

V úterý 3.10.2017 jsme vyrazili na návštěvu Archeoparku pravěku ve Všestarech u Hradce Králové. Letos jsme zvolili netradiční způsob dopravy, totiž vlak. Pravda, počasí nám moc nepřálo a z prohlídky Pardubic tedy moc nebylo. Ale zájemci z řad šesťáků mířili především za praktickým poznáváním pravěkých dějin naší země, protože v replice pravěké neolitické vesnice si žáci mohou vyzkoušet dávné techniky výroby broušených nástrojů, zkusit si kopat pravěkou motyčkou či drtit obilí na zrnotěrce, no prostě na vlastní kůži zjistit, že život v pravěku nebyl žádný med…
V budově centra jsme zhlédli film o postupném budování vesnice a technikách, které byly zapotřebí při jejím vzniku. Poté jsme prošli tři patra expozic, kde nás naše průvodkyně seznámila s množstvím informací o životě v pravěku a kde jsme si také mohli prohlédnout obrovské množství kopií předmětů, které pravěcí lidé používali. Většinu z nás zaujal především obrovský interaktivní model pravěké krajiny, který zaujímá téměř celé jedno patro. Po prohlídce expozic jsme se přesunuli do venkovních prostor. Vesnice je téměř celá nově postavená, postupně jsme tak prošli třeba neolitickým domem či prozkoumali rondel. Na vesnici je obdivuhodné její vznik, kdy se ke stavbě používají jen pravěké nástroje. Vrcholem pro nás všechny byla možnost vyzkoušet si ony pravěké techniky, takže jsme usilovně brousili břidlici, drtili obilí na zrnotěrce či házeli oštěpem. Počasí bylo ale opravdu „pod psa“, takže letos poprvé zahálely pravěké motyky...
Po skončení prohlídky pak přišla na řadu obvyklé nákupy suvenýrů a rychlý přesun na nádraží. Bohužel nám díky ČD ujely přípoje, ale nakonec jsme šťastně dorazili na zábřežské nádraží. Tak díky za účast a někdy znovu na nějaké dějepisné akci! 
Jaroslav Vít, preceptor historie a vedoucí akce