TPCA Kolín

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Dne 12.3. 2017 jsme se společně s panem učitelem Odehnalem a paní učitelkou Mackovou vydali do automobilky TPCA Kolín. Exkurze se účastnili hlavně žáci osmých tříd, avšak někteří byli i ze sedmého ročníku. Ráno jsme se o půl osmé sešli na nádraží v Zábřehu. 
Nikdo nepřišel pozdě a nikoho jsme nenechali ve vlaku takže cesta tam byla úspěšná. Hned jak jsme vyšli z nádraží, pan učitel Odehnal pro nás měl připravenou soutěž. Plnili jsme v ní různé zeměpisné úkoly, které se týkaly Kolína. Ze začátku se to zdálo jako blbost, ale nakonec nás to velmi zaujalo a zabavilo na celý den. Po krátké procházce k autobusové zastávce a samozřejmě po jízdě autobusem jsme se dostali k automobilce. Krátce po vstupu nám naši milí průvodci pustili tři filmy, abychom pochopili jak to v automobilce vůbec funguje. Po shlédnutí filmů jsme dostali pokyny k prohlídce a rozdělili nás do dvou skupin. Dostali jsme přilby, ochranné brýle a sluchátka, abychom přesně slyšeli co nám pan průvodce říká. Pak jsme jen došli k vláčku, který nás vozil po vážně velkém areálu a prohlídka mohla začít. Bylo to velmi zajímavé a každý z nás si odtamtud odnesl nové vědomosti spolu s krásnými zážitky. Po prohlídce jsme se vrátili do místnosti, ve které jsme měli batohy. Najedli jsme se, koupili si kávu a šli jsme dvoukilometrovou procházkou na autobusovou zastávku. Po této cestě nás vedl neohrožený žák z 8.C, kterému jsme z neznámého důvodu svěřili mapu. Nakonec jsme i přese všechny pochybnosti šťastně došli na zastávku a následně dojeli na vlakové nádraží. Měli jsme spoustu času, tak nám pan učitel s paní učitelkou dali rozchod po nákupním centu u nádraží. Kolem půl čtvrté jsme se vrátili do Zábřeha. Byla to jedna z nejlepších exkurzí, které jsme se účastnili. Byla velmi zábavná a poučná. Rozhodně jsem pro více takových exkurzí! 

Za všechny spokojené účastníky této exkurze: Alice Roubalíková a Adéla Svádová, 8.A