Soustředění sboru Písnička v Moravském Karlově 20.- 22.2.2017

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Letos poněkud dříve než v minulých letech se opět vydaly děti ze sboru Písnička spolu s dětmi ze Slavíku ze ZŠ Školská autobusem na chatu do Moravského Karlova. Oba sbory spolu aktivně spolupracují již třetím rokem a právě na soustředění se děti mohou nejen lépe poznat, ale i mnohé důležité sborové i nesborové věci naučit a zároveň si to společně užít.
   V Karlově nás přivítal tající sníh, trochu bláta pod nohama, ale i usměvavé paní kuchařky, které nás ihned po ubytování pohostily nachystanou večeří. Následovala první sborová zkouška a večerní program, kterým nás provázela čtyři šikovná starší děvčata a jeden hoch z loňských sborových řad. Ti si pro děti letos nachystali program na téma Pevnosti Boyard – získávání klíčů, indicií k sálu s pokladem. A hned první večer se tak děti obohatily o první klíč. A mohlo se jít spinkat.
   V sobotu po ranní venkovní rozcvičce jsme byli rádi, že můžeme začít zpívat, protože venku pršelo….inu, ideální čas na zkoušení. Mezi jednotlivými zkouškovými bloky si děti mohly vyrobit vlněné panenky a chobotničky nebo ježečky z papíru. Čas rychle běžel a brzy po obědě se již 1. skupinka vydala do nedaleké keramické dílny vyrobit si něco na památku. Po cestě zpět všichni radostně volaly, že získali 2. klíč k pokladu. První skupinku pak následovaly další čtyři a po večeři pokračovalo další získávání klíčů (potřeba jich bylo minimálně sedm). Děti soutěžily výborně a všem se to podařilo. I když zajít večer do sklepa byl pro mnohé hodně těžký úkol….
   V neděli po rozcvičce na zumba tance děti získaly ještě hlavní heslo k sálu s pokladem a mohlo se jásat, protože všechna hesla byla správná a poklad tak získali všichni. Krátká zkouška před obědem byla následována „koncertem“ pro paní kuchařky za to, že nám dobře vařily. Zde se také dalo poprvé slyšet obrovský pokrok v repertoáru. Nakonec ještě děkování - hlavně paní klavíristce Marušce Z. a pěti „klíčníkům“, kteří se starali o jednotlivé skupinky, předávání dárečků a diplomů, podepisování do kroniky, společný oběd, úklid a odchod k autobusu, který nás čekal opět zahalen do mlživého deštivého oparu. A hurá domů.
   Letošní písničky, kterými budeme reprezentovat také na soutěžních i nesoutěžních přehlídkách byly tyto: Písnička na výlet, Pásla panenka páva, Akatonbo, My jsme malá sluníčka a Až na Sněžku s partou ježků.  Snad se nám budou i nadále dařit tak jako v Karlově.
   Srdečně zveme všechny příznivce sborového zpívání nejen z řad rodičů na naše zpívání. První (soutěžní) v pátek 31.3.2017 v Uničově a nesoutěžní v sobotu 1. 4. 2017 v Šumperku na Zlaté lyře.