Naše pověst má známé jméno

Pozor, otevřeno v novém okně. PDFTiskEmail

Poslední listopadový týden byl věnován českému jazyku. V dalším textu si přečtete vyhodnocení tohoto týdne.
 
Třídy si vylosovaly tyto pověsti:
6.A  Dům „U Černého koníčka“
6.B  O víle Mračenici
6.C  Smutná ryba z Úsova
7.A  O dívčí válce (O tom dívčím válčení)
7.B  O Krokovi a jeho dcerách
7.C  O staroměstském orloji
8.A  O Bivojovi
8.B  O Horymírovi (O Šemíkovi)
8.C  Jak propast Macocha dostala své jméno
9.A  O Libuši a Přemyslovi
9.B  O Golemovi
9.C  O Faustovi

Na základě těchto vylosovaných známých i méně známých pověstí plnily třídní kolektivy tyto zadané úkoly:
a) „fotopříběh“ – zachytit v max. 10 snímcích obsah pověsti
b) „grafik“ - navrhnout obal knihy, ve které by vyšla tato pověst
c) „ilustrátor“ – nakresli pověst formou komiksu
d) „překladatel“ - napsat stručný obsah pověsti v cizím jazyce
e) „moderní pověst“ - zasadit děj pověsti do dnešní doby
f) „básník“ – zveršovat děj pověsti
g) „žurnalista“ – napsat interview s hrdinou pověsti 
h) „geograf“ - nakreslit mapku s vyznačením míst, kde se příběh odehrává (popřípadě doplnit fotkami, výstřižky z časopisu...)
i) „písař“ – napsat dopis autorovi pověsti (...čím se inspiroval, prameny, ze kterých čerpal, dotazy, nejasnosti, pochybnosti...)
j) „záhadolog“ – převyprávět pasáž, která představuje záhadu - napsat komentář, co v tobě vyvolala....
k) „věštec“ - napiš možné pokračování příběhu po několika letech.....
l) „Co by se stalo, kdyby…“ – pozměň některou zápletku a dokonči dle vlastní fantazie
m) porovnej stejnou pověst z různých zdrojů (shody, rozdíly…)
n) SMS – vyber si jednu postavu, přemýšlej, co bys o ní mohl napsat kamarádovi, shrň informace o postavě do 30 slov esemesky
o) „živý obraz“ – zachyťte touto formou důležitý moment z pověsti, živý obraz vyfoťte
p) diktát – vymysli diktát pro jinou třídu s tematikou vaší pověsti – 10 vět s různými pravopis.  jevy

Za každý splněný úkol mohla třída dostat maximálně 10 bodů. Bylo tedy jen na žácích, kolik úkolů splní a hlavně jak precizně.

Výsledné pořadí:
1. místo 7.A - 114 bodů
2. místo 8.B - 112 bodů
3. místo 9.A - 107 bodů
4. a 5. místo  8.A a 6.C - 106 bodů
6. místo 7.B - 81 bodů
7. místo 7.C - 80 bodů
8. místo 6.A - 60 bodů
9. místo 8.C - 53 bodů
10. místo 9.C - 44 bodů
11. místo 9.B - 27 bodů
12. místo 6.B - 10 bodů
 
Gratulujeme třídám k literárním úspěchům a děkujeme Všem, kteří se zapojili.

Nyní nám už jen dovolte, abychom Vás pozvali na výsledky práce žáků, které jsou vystaveny v prostorách školy. Češtináři z Boženky.