Archives

Filtr 

 • Vitamínový den v 1.B

  V rámci výuky Prvouky si děti zasely několik talířů řeřichy, rukoly a čekanky. Své výpěstky během svačiny konzumovaly.Tato akce měla u dětí velký úspěch, což je vidět na fotografiích....
 • Relaxační den v 1.B

  U dětí v naší třídě jsme učili pomocí terapie hrou rozvíjet schopnosti uvolnit se a zbavit se napětí, zažít pocit uvolnění a koncentrace. Dalším cílem bylo rozeznávat emoce a to nejen své, ale i svého okolí a také postup, jak emo...
 • Korunovační klenoty i na naší škole

  V období, kdy celá naše země slaví 700 let od narození Karla IV., se připojili k oslavám i žáci 4.B.Nasbírali spoustu materiálů a ve vlastivědě se seznámili se životem a zásluhami Otce vlasti. Ve výtvarné výchově vyhlásili soutě...
 • Historiáda 2016

  Rok s rokem se sešel a na mém stole přistála pozvánka od kamaráda Ivana Bauera k účastenství na již 18. ročníku dvoudenního klání týmů mladých historiků z celé republiky pod názvem Historiáda. Loňský ročník obnovil tradici sout...
 • Exkurze 8. tříd - Praha 2016

  Náš den začal poměrně brzy, neboť ze Zábřehu do Prahy je to notný kus cesty. Protože nás železný oř žlutého dopravce měl vyzvednout již o sedmé, většina z nás si přivstala a přivítala den v čase, který většinou patří rann...
 • Čarodějnice u prvnáčků

  V pátek 29. dubna, den před 30. dubnem známým jako "Pálení čarodějnic", se v 1.C konal čarodějnický den. Žáci mohli přijít v převlecích, aby si to jako čarodějnice a čarodějové pořádně užili. Ráno začalo dokumentem a násle...
 • Pevnost poznání

  Ve čtvrtek 28. 4. se naši třeťáci vydali vlakem na exkurzi do Pevnosti poznání v Olomouci. Pro žáky byly připraveny dva výukové programy.V programu Živá sluneční soustava se žáci podívali za hranice naši atmosféry a seznámili se pro...
 • O poklad paní Magdaleny 2016

  Zábřežské muzeum ve středu 20. dubna přivítalo již 3. ročník vlastivědné soutěže pro týmy páťáků z místních škol, ke kterým se přidali soutěžící z okolních malotřídek. Pro všechny si na celé dopoledne přichystal kolektiv ...
 • Matematická soutěž

  Ve středu 27.4. se úspěšní počtáři 3. a 4. ročníků účastnili VII. ročníku matematické soutěže pořádané na ZŠ Školská.Naše škola byla nejúspěšnější, protože v obou kategoriích obsadila první místa. Nejlepšími počtá...
 • Rekordní snůška včeliček - jaro 2016

  Rekordní snůška sběrových včeliček k 50. výročí naší školy posunula rekord soutěže o „Putovní pohár Boženky“ na hodnotu 35.707 kg starého papíru!...
 • A jak se vaří Dračí polévka...?

  Po Usainu Boltovi Lukáš Hejlík s Petrou Bučkovou představil žákům 2.stupně v rámci scénického čtení Listování příběh Aleny Ježkové Dračí polévka.Šlo o zdařilý způsob, jak podpořit dětské čtenářství. 20. dubna 2016....
 • Písnička zpívala na Zlaté lyře v Šumperku a v Uničově

  I letos se Písnička vydala reprezentovat svou školu a Zábřeh na přehlídky sborového zpěvu.Nejprve nás čekalo nesoutěžní vystoupení v Šumperku (2. 4. 2016). Po společně prožitém víkendovém soustředění v Moravském Karlově se Slav...
 • Jarní kopačák nově

  Od letošního roku jsme přistoupili ke změně, kterou si vyžádal rostoucí počet tříd na prvním stupni. Tradiční turnaj v kopané bude tedy v nejbližších letech zahrnovat jen třídy 1. až 3. ročníku....
 • Soustředění sboru Písnička v Moravském Karlově 19.-21.3.2016

  V sobotu 19. 3. se vydaly děti ze sboru Písnička spolu s dětmi ze Slavíku ze ZŠ Školská autobusem na chatu do Moravského Karlova. Spolupráce obou sborů dělá radost nejen dětem, ale i posluchačům. Jelikož oba sbory zkouší zvlášť na s...
 • PLAVECKÝ VÝCVIK ŽÁKŮ 4. TŘÍD

  Celkem devět lekcí plavání mají za sebou letošní čtvrťáci. Absolvovali zdokonalovací plavecký výcvik. Sami žáci napsali, jak se jim kurz líbil a co jim přinesl:...
 • Čteme dětem

  V úterý 12. dubna se sešli  žáci prvních ročníků a děti z mateřských škol v zábřežském kině, aby se seznámili s knihou Markéty Zinnerové "Čtyři uši na mezi". Toto čtení se konalo v rámci akce "Čteme dětem". Žáci 4.A třídy...
 • Předškoláci ve škole

  Ve středu 6. 4. 2016 navštívili třídu 1.C žáci MŠ Zahradní, které čeká příští školní rok nástup na základní školu. Předškoláci se zúčastnili vzorové ukázky hodiny českého jazyka, kde jim žáci předvedli své schopnosti ve...
 • Babiččiny včeličky

  JUBILEJNÍ JARO naší školy v 50. roce jejího výročí je tady a BABIČČINY VČELIČKY UŽ OPĚT STARTUJÍ ke své tradiční velké sběrové soutěži starého papíru o Putovní pohár Boženky!...
 • Ukliďme svět!

  Žáci naší školy se zapojili do dobrovolnické úklidové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko", která probíhá na území celé České republiky. Jejím cílem je uklidit nelegálně vzniklé černé skládky a nepořádek. Prvním krokem akce ...
 • Oslavy Dne učitelů

  Den učitelů jsme v letošním roce na naší škole oslavili v úterý 5.4.2016. Byli pozváni bývalí kolegové školy a důchodci, a samozřejmě zaměstnanci školy....