Archives

Filtr 

 • Dívčí válka na Gymnáziu

  Žáci 8.a 9.tříd se ve čtvrtek 26.3. účastnili divadelního představení studentů Gymnázia. Legendární komedie F.R.Čecha diváky přesunula do doby knížete Přemysla a zhrzené Vlasty poněkud jinak, než jak jsou zvyklí Zážitek byl o to ...
 • Matematický klokan

  V pátek 20.3. naši školu opět navštívil Matematický Klokan, který žákům připravil spoustu zajímavých úloh. Ve školní jídelně bylo místo cinkání příborů slyšet jen tužky a propisky a místo na řízku si mladí matematikové poch...
 • Fyzikální olympiáda - školní kolo

  Dne 16. 3. 2015 bylo ukončeno domácí kolo fyzikální olympiády. Domácího kola se zúčastnili žáci osmých ročníků. Na prvních třech místech se umístili: Roman Žaček, Iveta Šínová a Václav Dušánek....
 • První jarní den - župani

  Snažíme se dodržovat pěkné tradice a ne jinak tomu bylo i v pátek 20. března, kdy k nám podle kalendáře zavítalo jaro. Na jaro se většinou velmi těšíme, proto ho také srdečně vítáme, letos jsme na jeho příchod čekali v županech. ...
 • Konverzace v ruštině – krajské kolo

  V ponděl í 16. března proběhlo v Mohelnici krajské kolo konverzační soutěže v ruštině. V kategorii ZŠ a gymnázia (žáci do 15 let) naši školu reprezentovala Anna Hrochová z 9. B - získala 12. místo. Jaromír Novák z 9. B obsadil 13. m...
 • Moravský zvoneček - okrskový

  Ve čtvrtek 19. března se zúčastnili žáci naší školy okrskového kola pěvecké soutěže Moravský zvoneček. V letošním ročníku porota nevyhlašovala jednotlivá místa, ale určila v každé kategorii 4 zpěváčky, kteří postoupili do ...
 • Pasování prvňáčků na čtenáře

  Ve čtvrtek 5. března navštívily děti prvních tříd knihovnu v Zábřehu, aby byly pasovány rytířem knihovny na "Čtenáře". Po vyslechnutí pohádky, splnění obtížných úkolů a seznámení se s chodem a pravidly knihovny byly děti ve sl...
 • Lyžák v Herolticích

  Zdravíme všechny z Heroltic, kam jsme se v pondělí přesunuli k účastenství na lyžařském kurzu sedmých tříd naší „Boženky“. Nové video k nahlédnutí na YouTube....
 • Víkendové plesání

  Velmi náročný, ale snad také úspěšný víkend má za sebou naše Boženka. V pátek 5. školní ples a v sobotu 1. maškarní karneval....
 • Okrskové kolo recitační soutěže

  Ve čtvrtek 19.2.2015 proběhlo v DDM Krasohled v Zábřehu okrskové kolo recitační soutěže. Naši školu reprezentovalo 6 žáků, z nichž 2 recitátoři postupují do okresního kola v Šumperku. V kategorii 1 (2.-3. třídy) obsadila 4. postupov...
 • 5. školní ples - vyprodáno

  Vážení přátelé Boženky,letošní ples je beznadějně vyprodán. Předem upozorňujeme, že vstupenky "na stání" letos nejsou a nebudou v prodeji. Proto budou mít do sálu umožněn vstup pouze návštěvníci s platnou místenkou.Děkujeme za p...
 • Konverzační soutěž v AJ - okresní

  V pátek 20. února proběhlo v Šumperku okresní kolo konverzace v angličtině. V kategorii I. A (žáci ZŠ do 7. r.) naši školu reprezentoval Zbyněk Eger ze 4. ročníku (!) a získal krásné 3. místo. Jaromír Novák z 9. B získal v kategorii ...
 • Moravský zvoneček - školní

  Ve čtvrtek 19. února proběhlo na 1. stupni naší školy školní kolo pěvecké soutěže Moravský zvoneček. V kategorii 1. - 2. tříd zvítězil Jiří Lexman, 2.místo získal Saša Zamykal a 3.místo získala Klárka Stejskalová. V kategorii 3...
 • Olympiáda v českém jazyce - okresní

  Okresního kola Olympiády v českém jazyce dne 6.2.2015 v Šumperku se účastnilo 50 žáků z mnoha škol okresu. Naši školu reprezentovala dvojice žáků - Jan Novák z 9.B a Vendula Volkmanová ze třídy 9.A. Ve velké konkurenci se neztratili, ...
 • Třeťáci na bazéně

  Ve středu 4.2.2015 ukončili žáci 3. ročníků výuku plavání  na zábřežském bazéně. V poslední hodině – ze které jsou naše fotografie – si děti užívaly vodních hrátek (jízdy na vodním skútru, míčových her ve vodě, aquae...
 • Zápis do první třídy na šk. rok 2015/16

  Ve středu a ve čtvrtek probíhal na zábřežských školách zápis do 1. třídy na školní rok 2015/16. U nás jsme si pro děti připravili "Hrátky se zvířátky", při kterých jsme prověřili jejich předpoklady pro úspěšný nástup na z...
 • Konverzační soutěž v RJ - školní

  Ve středu 28. ledna 2015 se konalo školní kolo konverzační soutěže v ruštině. Sedmnáct soutěžících z 8. a 9. tříd si mohlo porovnat svoje schopnosti ve čtení, poslechu, ale hlavně v ruské konverzaci....
 • Soutěž mladý chemik

  V úterý 27. 1. 2015 se uskutečnila V Olomouce soutěž  MLADÝ CHEMIK. Soutěže se zúčastnilo 50 žáků z 18 základních škol Olomouckého kraje. Naši školu reprezentovali Lucie Horká z 9.A a Jaromír Novák z 9.B. Lucka obsadila hezké 14.m...
 • Recitační soutěž - školní

  V úterý 27.1.2015 proběhlo na naší škole školní kolo recitační soutěže. Zúčastnilo se 56 dětí z 1. – 5. tříd, které soutěžily ve třech kategoriích. Účast v letošním ročníku byla rekordní. Porota, která byla složena z ped...
 • Soutěž v Anglické konverzaci

  V pondělí 26. 1. se uskutečnilo školní kolo soutěže v angličtině. Soutěžilo se ve dvou kategoriích:  žáci do 7. ročníku a žáci 8. a 9. ročníku.Testoval se poslech, čtení a konverzační dovednost. V první kategorii z dvaceti jedna ...