Archives

Filtr 

 • Zábřežské Hry 2016

  Ve čtvrtek 2.6.2016 se v rámci oslav Dne dětí uskutečnil další ročník soutěže Zábřežské hry, které jsme nejen pro své žáky pořádali již popáté. Žákovská družstva prošla celkem 12 sportovních odvětví (Biatlon, stolní tenis,...
 • Školní výlet třeťáků

  Ve čtvrtek 26. 5 se třeťáci vydali na školní výlet do Brna. Nejprve jsme navštívili Hvězdárnu a planetárium Brno, kde byl pro nás připraven program s názvem Úžasné planety. Putovali jsme žárem i pustinami, vesmírným vzduchoprázdnem ...
 • LESNÍ PEDAGOGIKA V RŮŽOVÉM ÚDOLÍ

  Děti z 5.B se ráno vydaly na cestu lesem do Růžového údolí, kde už je čekali dva zkušení průvodci - pracovníci Lesů ČR. Průvodci si nachystali zábavné i naučné hry a poznávačky o lesním ekosystému. Děti musely pracovat i skupino...
 • Výlet šestých tříd

  Naše bujaré soutěžní zápolení začalo již v 7.35 ráno, kdy se parta rebelských odvážlivců vydala do tělocvičny, aby zde netrpělivě za přítomnosti volejbalového míče vyčkávala na příjezd autobusů. ...
 • Pohár rozhlasu - okresní finále

  Naše čtyři družstva se zúčastnila atletické soutěže o Pohár rozhlasu. V okresní kole soutěže bylo nejúspěšnější družstvo mladších žákyň, které se umístilo na 3. místě. Ve složení: Pazderníková Lenka, Jedelská Jana, Pok...
 • Čokoládová tretra

  Naši sportovci z I. stupně a současně členové Atletiky Zábřeh se zúčastnili soutěže o čokoládovou tretru, která každoročně přechází Zlaté tretře v Ostravě, atletickému mítinku s účastí světových atletů včetně Usaina Bolta...
 • Vitamínový den v 1.B

  V rámci výuky Prvouky si děti zasely několik talířů řeřichy, rukoly a čekanky. Své výpěstky během svačiny konzumovaly.Tato akce měla u dětí velký úspěch, což je vidět na fotografiích....
 • Relaxační den v 1.B

  U dětí v naší třídě jsme učili pomocí terapie hrou rozvíjet schopnosti uvolnit se a zbavit se napětí, zažít pocit uvolnění a koncentrace. Dalším cílem bylo rozeznávat emoce a to nejen své, ale i svého okolí a také postup, jak emo...
 • Korunovační klenoty i na naší škole

  V období, kdy celá naše země slaví 700 let od narození Karla IV., se připojili k oslavám i žáci 4.B.Nasbírali spoustu materiálů a ve vlastivědě se seznámili se životem a zásluhami Otce vlasti. Ve výtvarné výchově vyhlásili soutě...
 • Historiáda 2016

  Rok s rokem se sešel a na mém stole přistála pozvánka od kamaráda Ivana Bauera k účastenství na již 18. ročníku dvoudenního klání týmů mladých historiků z celé republiky pod názvem Historiáda. Loňský ročník obnovil tradici sout...
 • Exkurze 8. tříd - Praha 2016

  Náš den začal poměrně brzy, neboť ze Zábřehu do Prahy je to notný kus cesty. Protože nás železný oř žlutého dopravce měl vyzvednout již o sedmé, většina z nás si přivstala a přivítala den v čase, který většinou patří rann...
 • Čarodějnice u prvnáčků

  V pátek 29. dubna, den před 30. dubnem známým jako "Pálení čarodějnic", se v 1.C konal čarodějnický den. Žáci mohli přijít v převlecích, aby si to jako čarodějnice a čarodějové pořádně užili. Ráno začalo dokumentem a násle...
 • Pevnost poznání

  Ve čtvrtek 28. 4. se naši třeťáci vydali vlakem na exkurzi do Pevnosti poznání v Olomouci. Pro žáky byly připraveny dva výukové programy.V programu Živá sluneční soustava se žáci podívali za hranice naši atmosféry a seznámili se pro...
 • O poklad paní Magdaleny 2016

  Zábřežské muzeum ve středu 20. dubna přivítalo již 3. ročník vlastivědné soutěže pro týmy páťáků z místních škol, ke kterým se přidali soutěžící z okolních malotřídek. Pro všechny si na celé dopoledne přichystal kolektiv ...
 • Matematická soutěž

  Ve středu 27.4. se úspěšní počtáři 3. a 4. ročníků účastnili VII. ročníku matematické soutěže pořádané na ZŠ Školská.Naše škola byla nejúspěšnější, protože v obou kategoriích obsadila první místa. Nejlepšími počtá...
 • Rekordní snůška včeliček - jaro 2016

  Rekordní snůška sběrových včeliček k 50. výročí naší školy posunula rekord soutěže o „Putovní pohár Boženky“ na hodnotu 35.707 kg starého papíru!...
 • A jak se vaří Dračí polévka...?

  Po Usainu Boltovi Lukáš Hejlík s Petrou Bučkovou představil žákům 2.stupně v rámci scénického čtení Listování příběh Aleny Ježkové Dračí polévka.Šlo o zdařilý způsob, jak podpořit dětské čtenářství. 20. dubna 2016....
 • Písnička zpívala na Zlaté lyře v Šumperku a v Uničově

  I letos se Písnička vydala reprezentovat svou školu a Zábřeh na přehlídky sborového zpěvu.Nejprve nás čekalo nesoutěžní vystoupení v Šumperku (2. 4. 2016). Po společně prožitém víkendovém soustředění v Moravském Karlově se Slav...
 • Jarní kopačák nově

  Od letošního roku jsme přistoupili ke změně, kterou si vyžádal rostoucí počet tříd na prvním stupni. Tradiční turnaj v kopané bude tedy v nejbližších letech zahrnovat jen třídy 1. až 3. ročníku....
 • Soustředění sboru Písnička v Moravském Karlově 19.-21.3.2016

  V sobotu 19. 3. se vydaly děti ze sboru Písnička spolu s dětmi ze Slavíku ze ZŠ Školská autobusem na chatu do Moravského Karlova. Spolupráce obou sborů dělá radost nejen dětem, ale i posluchačům. Jelikož oba sbory zkouší zvlášť na s...